*سال جهش تولید گرامی باد*     
 
.منو.
.
...
.پیوندهای مهم.
سايت مقام معظم رهبري
سايت دولت
سايت مجلس شوراي اسلامي
سامد
.
...
.ثبت نظر.

نام و نام خانوادگي
پست الكترونيكي
شماره تماس
موضوع
* متن نظر
.
...
.لینک ها.
.
...
 
1
استرداد لایحه ساماندهی تعهدات دانش آموختگان رشته پزشکی و پیراپزشکی لایحه ساماندهی تعهدات دانش آموختگان رشته های پزشکی و پیراپزشکی استرداد می گردد. به گزارش روابط عمومی معاونت امورمجلس ریاست جمهوری، دکتر حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: ریاست محترم جمهوری به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای ماده 134 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه ضمانت های اجرایی ناشی از عدم انجام تعهدات طرح نیروی انسانی در قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و تعهدات مناطق محروم در قانون برقراری عدالت آموزش در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب 1389 و اصلاح بعدی آن پیش بینی شده است، لذا موضوعیت لایحه فوق الذکر را تحصیل بوده و استرداد لایحه را از مجلس شورای اسلامی درخواست نمود.
 
 
امتیاز دهی