*سال جهش تولید گرامی باد*     
 
.منو.
.
...
.پیوندهای مهم.
سايت مقام معظم رهبري
سايت دولت
سايت مجلس شوراي اسلامي
سامد
.
...
.ثبت نظر.

نام و نام خانوادگي
پست الكترونيكي
شماره تماس
موضوع
* متن نظر
.
...
.لینک ها.
.
...
 
عناوین مهم اخبار.
1
1398/2/22 يكشنبه سه لایحه در حوزه روابط بین الملل با امضاء رییس جمهور تقدیم مجلس و اعلام وصول شد سه لایحه با هدف استقرار روشمند همکاری های قضایی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه و جمهوری فدرال برزیل برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس و اعلام وصول شد. به گزارش روابط عمومی معاونت امورمجلس ریاست جمهوری، لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه ، با توجه به آثار مثبت ناشی از اتخاذ تدابیر و ایجاد بسترهای مناسب قانونی برای اتباع دو دولت و در راستای زمینه سازی برای گسترش مناسبات دو کشور و ارتقاء سطح همکاری های دو جانبه و تحکیم مناسبات میان آنها مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده به مجلس ارائه و اعلام وصول شد.
همچنین دو لایحه معاهده، یکی لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل و دیگری لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل در راستای زمینه سازی برای گسترش مناسبات دو کشور و ارتقای سطح همکاری دو جانبه و تحکیم مناسبات میان آنها، اولی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و چهار ماده و دومی مشتمل بر یک مقدمه مقدمه و بیست و پنج ماده، برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس و اعلام وصول شد.
در تبصره لوایح آمده است: رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه اصلاح معاهده به ترتیب موضوع مواد 23،22،20 آن الزامی است

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
...