*سال رونق تولید گرامی باد*     
 
.منو.
.
...
.پیوندهای مهم.
سايت مقام معظم رهبري
سايت دولت
سايت مجلس شوراي اسلامي
سامد
.
...
.ثبت نظر.

نام و نام خانوادگي
پست الكترونيكي
شماره تماس
موضوع
* متن نظر
.
...
.لینک ها.
.
...
 
ارتباط با معاونت.
ارتباط با معاونت امور مجلس ریاست جمهوری
              ایمیل :           omoremajles@chmail.ir 


ردیف

نام

شماره تلفن

شماره فکس

1

دفتر معاون امور مجلس

33983900

33902047

2

حوزه معاونت

332760471

33274952

3

معاونت نظارت و هماهنگی

33272523

33272802

4

معاونت تقنینی

33272427

33984547

5

اداره کل طرح ها و لوایح

33272780

33276145

6

روابط عمومی

33272429

33272578

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
...