معاونت نظارت و هماهنگی

پیام دکتر جعفری به مناسبت روز خبرنگار

ریشه و اصل خبرنگاران جبهه حقیقت منشأ سجادی و زینبی دارد

1401/5/18 سه‌شنبه
به نام صانع قلم
خبر هر آن حادثه ای است که در معرکه وجود جریان می یابد و خبرنگار ، راوی این وقایع جاری بر آن مقصود است که غائبان را به حاضران و شاهدان مبدل سازد . خبرنگاران شریف صاحبان قلم های شریفند و قلم های شریف ضامن علم های افراشته بر برج حقیقت هستی اند .همزمانی دل نشین عاشورای حسینی  با روز خبرنگار به ما این معنای عظیم را الهام می کند که ریشه و اصل خبرنگاران جبهه حقیقت منشأ سجادی و زینبی دارد . حماسه بزرگ عاشورا در آیینه خبر رسانی جهادگرانه روح های آزادی به بار نشست که هر چند به ظاهر بازمانده و اسیر واقعه طف بودند اما با اراده ایمانی خود مظلومیت معلم بزرگ دینداری و  انسانیت و داعی قله نشین کرامت ،  حسین بن علی ع و یارانش را برای همیشه تاریخ در فکر و قلب بشریت عینیت بخشیدند . شهید صارمی و صارمی های این وطن که زاییده رویداد جهان گستر انقلابی سترگ هستند و همچنین وارثان صادق آن به حق رسیدگان قطعا اجازه نخواهند داد که حوادث ملی منطقه ای  و بین المللی به روایت یزیدها حکایت غالب ذهن ها شود و روح اقوام و اقشار و ملت ها را به نفع ایسم های منفعت محور و سلطه جویان متجاوز مسخر سازد .مجاهدان فی سبیل الله و صاحبان قلم و بیان و ساکنان سنگر راستی و درستی باید عزم خود را جزم کنند تا در جنگ خبرسازی ها و بازی های نهان و آشکار سربازان سپاه ابلیس نگذارند که ضمیرهای روشن و وجدان های حقیقت  جو دچار تبلیس ابلیس شوند . 
امید آفرینی در اوج مصائب عاشورا در گفتار و کردار زینب کبری موج می زد که طلایی ترین نگاه ممکن از یک مصیبت زده بزرگ را به تصویر کشید که ؛ « ما رأيت الا جميلا » . 
با کمال افتخار روز خبرنگار را به همه خبرنگاران شریف و صاحبان قلم های ظریف و ناشی از اندیشه های نظیف تبریک می گویم و تلاش های کریمانه شان را در راستای بسط معروف ، محق باطل و تبیین راستی و نزع کژی های اخلاقی و فکری در عرصه اجتماع ، فضای مجازی و تمامی میدان های متصور دیگر صمیمانه تبریک می گویم  و در برابر خوبی هایشان زانوی تواضع می زنم . 
قاسم جعفری ، معلم کوچک دانشگاه و 
معاون نظارت و هماهنگی پارلمانی ریاست جمهوری ۱۴۰۱.۵.۱۷
اخبار برگزیده