معاونت امور تقنینی
معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری تاکید کرد:
1401/4/29 چهارشنبه
معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری بر ضرورت ایجاد ظرفیت‌های جدید حقوقی و قانونی برای حمایت از مددجویان تاکید کرد.
در جریان بررسی گزارش کمیسیون انرژی درخصوص ماده (20) طرح توسعه صنعت برق کشور ارجاعی از صحن علنی مجلس
1401/4/26 یکشنبه
در جریان بررسی طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی و تخصصی انجام شد؛
1401/4/22 چهارشنبه
در جریان بررسی ماده واحده طرح دوفوریتی تغییر تاریخ سال مالی و پیشنهاد اصلاح کل مطروحه،عنوان شد
1401/4/22 چهارشنبه
اخبار برگزیده