معاونت نظارت و هماهنگی
پیام دکتر جعفری به مناسبت روز خبرنگار
1401/5/18 سه‌شنبه
معاون نظارت و هماهنگی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری با اشاره به نطق میان دستور یکی از نمایندگان درخصوص نقره داغ کردن دولت، اظهارداشت: در هیچ کدام از اصول 177 گانه قانون اساسی و حدود 241 مفاد آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، موضوعی تحت عنوان نقره داغ کردن دولت و وزراء جزو وظایف نمایندگان عنوان نشده است.
معاون امور نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری:
1401/4/22 چهارشنبه
معاون نظارت و هماهنگی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری:
1401/4/22 چهارشنبه
اخبار برگزیده